Event Information!
  • Published by kristina
  • 27th June

About the Event

L-INUGWALJANZA FIT-TQASSIM TAL-ĠID F’MALTA
📣 Ingħaqdu magħna il-Ħamis 27 ta’ Ġunju għal diskussjoni dwar l-Inugwaljanza fit-Tqassim tal-Ġid f’Malta.
🎤 Il-kelliema tal-panel se jkunu qegħdin jiddiskutu s-suġġett mil-lat ekonomiku, soċjali u trejdjunjonistiku. Il-kelliema se jkunu Andre Callus (attivist tal-Moviment Graffitti), Matthew Attard (mill-union Solidarjetà) u Josephine Mallia (lettura l-Junior College). Il-ġurnalist Julian Delia se jkun qiegħed jimmodera d-diskussjoni.
🔴 Inħeġġukom biex tattendu għal din id-diskussjoni li se tkun qiegħda tagħmel parti mill-kampanja tagħna Ġustizzja mal-Ħaddiema li ġiet imnedija iktar kmieni din is-sena f’Jum il-Ħaddiem. Il-kampanja qed tiffoka fuq il-ħarsien tad-drittijiet u d-dinjità tal-ħaddiema f’Malta u Għawdex u biex titjieb il-kwalità tal-ħajja għal kulħadd. Il-membri tal-udjenza se jkollhom l-opportunità biex jagħmlu mistoqsijiet lill-membri tal-panel.
🍷 Wara nistednukom biex taqsmu ftit ikel u xorb magħna fejn inkunu nistgħu inkomplu d-diskussjoni dwar id-drittijiet tal-ħaddiema.
WEALTH INEQUALITY IN MALTA
📣 Join us on Thursday 27th of June for a discussion on Wealth Inequality in Malta.
🎤 A panel will be approaching the subject from the economic, social and workers’ union perspectives and will be made up of Andre Callus (Moviment Graffitti activist), Matthew Attard (Solidarjetà union) and Josephine Mallia (lecturer at the Junior College). Journalist Julian Delia will be moderating the discussion.
🔴 We encourage you to attend this discussion which forms part of our campaign Justice for Workers (Ġustizzja mal-Ħaddiema) which was launched on Workers’ Day earlier this year. The campaign is focusing on bringing back and safeguarding the rights and dignity of workers in Malta and Gozo and working towards a better quality of life for all. Members of the audience will have time to ask questions to the panel members.
🍷 Please join us for some food and drinks after the discussion where we will continue our discussion about workers’ rights.